# حقوق_اطلاعات

آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات    شماره۹۹۵۱۷/ت۴۹۰۱۶هـ       ۱/۹/۱۳۹۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیأت وزیران در جلسه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده‌های قضایی

  مقدمه: برابر اصل 159(1) قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات است و در عصر حاضر، رایجترین شکل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 904 بازدید

آیین‌نامه اجرایی تبصره۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

الف ـ قـانون: قانون ارتـقاء سلامت نظـام اداری و مـقابلـه با فـساد مصـوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

  ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

آیین‌نامة معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران

  مادة 1. تعاریف‏ منظور از "سازمان،" در این آیین‏نامه، سازمان بورس واوراق بهادار و منظور از "بورس"شرکت بورس اوراق بهادارتهران سهامی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 131 بازدید